Header Image
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้/พืชเศรษฐกิจ/พืชเกษตร และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
watermark

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้/พืชเศรษฐกิจ/พืชเกษตร และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูและการตลาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่  19  เมษายน 2564  


image รูปภาพ
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้/พืชเศรษฐกิจ/พืชเกษตร และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้/พืชเศรษฐกิจ/พืชเกษตร และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้/พืชเศรษฐกิจ/พืชเกษตร และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้/พืชเศรษฐกิจ/พืชเกษตร และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้/พืชเศรษฐกิจ/พืชเกษตร และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้/พืชเศรษฐกิจ/พืชเกษตร และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้/พืชเศรษฐกิจ/พืชเกษตร และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้/พืชเศรษฐกิจ/พืชเกษตร และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้/พืชเศรษฐกิจ/พืชเกษตร และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 132,546