Header Image
โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
watermark

 

โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

นายเมตตา พยายาม

นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
 (ด้านเศรษฐกิจ)

 

นายชูใจ พยายาม

นางพิสมนต์  มงคลเทพ
พาณิชย์จังหวัด

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 132,593