News

Service

บริการของเรา

Recommend News

แนะนำข่าวสารที่น่าสนใจ

image
พาณิชย์ฯ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ (นางพิสมนต์ มงคลเทพ) และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์”
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมี (นายนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตามโครงกาธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 5 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับความร่วมมือจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อลดภาระ ค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ภายในงานมีสินค้าที่จำหน่ายช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าลงร้อยละ 20-40 ได้แก่
(1) น้ำมันปาล์ม ตราผึ้ง จำหน่ายขวดละ 36 บาท
(2) น้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น จำหน่ายขวดละ 46 บาท
(3) น้ำตาลทรายแดง จำหน่ายกิโลกรัมละ 21 บาท
(4) ไข่ไก่เบอร์ 2 จำหน่ายแผงละ 85 บาท
(5) ข้าวสารบรรจุถุงๆละ 5 กก. (ตราอุดม) จำหน่ายถุงละ 90 บาท
และสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 100 รายการ
ผลการดำเนินงาน ประชาชนตั้งใจมารอซื้อสินค้าสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดฯ ณ ภายในงาน ยอดจำหน่ายทั้งสิ้น 100,401 บาท ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า เป็นเงิน 23,586 บาท
ชมข้อมูล

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

image
พาณิชย์ฯ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ (นางพิสมนต์ มงคลเทพ) และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์”
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมี (นายนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตามโครงกาธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 5 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับความร่วมมือจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อลดภาระ ค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ภายในงานมีสินค้าที่จำหน่ายช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าลงร้อยละ 20-40 ได้แก่
(1) น้ำมันปาล์ม ตราผึ้ง จำหน่ายขวดละ 36 บาท
(2) น้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น จำหน่ายขวดละ 46 บาท
(3) น้ำตาลทรายแดง จำหน่ายกิโลกรัมละ 21 บาท
(4) ไข่ไก่เบอร์ 2 จำหน่ายแผงละ 85 บาท
(5) ข้าวสารบรรจุถุงๆละ 5 กก. (ตราอุดม) จำหน่ายถุงละ 90 บาท
และสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 100 รายการ
ผลการดำเนินงาน ประชาชนตั้งใจมารอซื้อสินค้าสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดฯ ณ ภายในงาน ยอดจำหน่ายทั้งสิ้น 100,401 บาท ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า เป็นเงิน 23,586 บาท
image
พาณิชย์ฯ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ (นางพิสมนต์ มงคลเทพ) และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์”
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมี (นายนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตามโครงกาธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 5 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับความร่วมมือจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อลดภาระ ค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ภายในงานมีสินค้าที่จำหน่ายช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าลงร้อยละ 20-40 ได้แก่
(1) น้ำมันปาล์ม ตราผึ้ง จำหน่ายขวดละ 36 บาท
(2) น้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น จำหน่ายขวดละ 46 บาท
(3) น้ำตาลทรายแดง จำหน่ายกิโลกรัมละ 21 บาท
(4) ไข่ไก่เบอร์ 2 จำหน่ายแผงละ 85 บาท
(5) ข้าวสารบรรจุถุงๆละ 5 กก. (ตราอุดม) จำหน่ายถุงละ 90 บาท
และสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 100 รายการ
ผลการดำเนินงาน ประชาชนตั้งใจมารอซื้อสินค้าสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดฯ ณ ภายในงาน ยอดจำหน่ายทั้งสิ้น 100,401 บาท ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า เป็นเงิน 23,586 บาท
image
พาณิชย์ฯ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ (นางพิสมนต์ มงคลเทพ) และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์”
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมี (นายนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตามโครงกาธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 5 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับความร่วมมือจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อลดภาระ ค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ภายในงานมีสินค้าที่จำหน่ายช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าลงร้อยละ 20-40 ได้แก่
(1) น้ำมันปาล์ม ตราผึ้ง จำหน่ายขวดละ 36 บาท
(2) น้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น จำหน่ายขวดละ 46 บาท
(3) น้ำตาลทรายแดง จำหน่ายกิโลกรัมละ 21 บาท
(4) ไข่ไก่เบอร์ 2 จำหน่ายแผงละ 85 บาท
(5) ข้าวสารบรรจุถุงๆละ 5 กก. (ตราอุดม) จำหน่ายถุงละ 90 บาท
และสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 100 รายการ
ผลการดำเนินงาน ประชาชนตั้งใจมารอซื้อสินค้าสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดฯ ณ ภายในงาน ยอดจำหน่ายทั้งสิ้น 100,401 บาท ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า เป็นเงิน 23,586 บาท

MOC Event

ศูนย์รวมกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์

Announcement

ประกาศต่างๆ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

Ginfo
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านทุจริต
ห้องสมุดกระทรวงพาณิยช์
E - Thailand E - Government
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิยช์ จำกัด
GCC1111
หนูณิชย์พาชิม
Thaitrade
สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
KM
ฟ้าทอฝัน The Inspiring King
เครือข่ายเฝ้าระวัง
opswarehouse
280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

รวมลิงค์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

youtube สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
aecthaibiz
facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน
 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์ดํารงธรรม

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
องค์การคลังสินค้า
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
จำนวนการเข้าชม : 99,019