Header Image
ทำเนียบพาณิชย์จังหวัด
watermark

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ รายพระนามและนามปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ
22   นางพิสมนต์ มงคลเทพ       1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน
21   นางณัฐพร มหาไพบูลย์   12 ธ.ค. 2562 - 30 กันยายน 2563
20   นายชัยยันต์ ยอดคำ   15 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2560
19   นายสุพจน์ แสงชัย   2 ก.ค. 2550 - 14 ต.ค. 2557
18   นายหวล ตรีสัตย์   6 ธ.ค. 2548 - 20 มิ.ย. 2550
17   นางสาวพัชรี พงษ์พิทักษ์   1 พ.ย. 2546 - 6 ธ.ค. 2548
16   นายหวล ตรีสัตย์   1 ต.ค. 2542 - 31 ต.ค. 2546
15   นายฉลอง พรหมมนตรี   16 พ.ค. 2538 - 30 ก.ย. 2542
14   นายวิสิทธิ์ หาญภักดีนิยม   1 พ.ย. 2534 - 16 พ.ค. 2538
13   ร้อยเอกชุมพล เกษสาคร   2 ต.ค. 2531 - 31 ต.ค. 2534
12   นายชัน พวงมาลัย   1 เม.ย. 2531 - 30 ก.ย. 2531
11   นางพรทิพย์ บุษปะเกศ   2 ต.ค. 2527 - 31 มี.ค. 2531
10   นายสำเร็จ ค้าขาย   7 ก.พ. 2526 - 2 ต.ค. 2527
9   นางพรทิพย์ บุษปะเกศ   2 ต.ค. 2525 - 7 ก.พ. 2526
8   นายทรงกลด ฉายากุล   15 พ.ย. 2522 - 2 ต.ค. 2525
7   นายมงคล มาดล   8 พ.ย. 2520 - 15 พ.ย. 2522
6   นายเสน่ห์ กาญจนโสภณ   1 มี.ค. 2519 - 8 พ.ย. 2520
5   นายประจักษ์ กัลยาณชน       1 มี.ค. 2519 - 8 พ.ย. 2520
4   นายประดุจ สิทธิบุศย์   1 ส.ค. 2513 - 1 ก.พ. 2515
3   นายสังเกตุ จัตุฑะศรี   1 พ.ค. 2513 - 1 ก.ค. 2513
2   นายสำเริง ไตรอุโฆษ       1 มิ.ย. 2512 - 1 มี.ค. 2513
1   นายชาญ พิริภัณฑ์   1 ส.ค. 2511 - 31 ธ.ค. 2511

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 132,504