Header Image
NO GIFT POLICY ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ “งดรับ-งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่” “พาณิชย์โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต"
watermark

NO GIFT POLICY ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ “งดรับ-งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่” “พาณิชย์โปร่งใส  ร่วมใจต้านทุจริต"


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 165,124