Header Image
พาณิชย์อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพกลุ่มชุมชน/ผู้ประกอบการ/SMEs จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีความพร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
watermark

พาณิชย์อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพกลุ่มชุมชน/ผู้ประกอบการ/SMEs จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีความพร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนางพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวรังสิมา ทาพา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ร่วมลงพื้นที่กับ คณะอาจารย์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแผนในการพัฒนาศักยภาพ “กลุ่มน้ำผึ้งน้ำริด” ที่ได้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้การดำเนินงานโครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ วิสาหกิจชุมชนน้ำผึ้งน้ำริด ( กลุ่มน้ำผึ้งน้ำริด ) อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มชุมชน/ผู้ประกอบการ/SMEs จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าสามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 132,563