Header Image
พาณิชย์ฯ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
watermark

พาณิชย์ฯ ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์   (นางพิสมนต์ มงคลเทพ) และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมี (นายนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ตามโครงกาธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 5 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับความร่วมมือจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อลดภาระ   ค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ภายในงานมีสินค้าที่จำหน่ายช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าลงร้อยละ 20-40 ได้แก่                        
           (1) น้ำมันปาล์ม ตราผึ้ง จำหน่ายขวดละ 36 บาท  
           (2) น้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น จำหน่ายขวดละ 46 บาท 
           (3) น้ำตาลทรายแดง จำหน่ายกิโลกรัมละ 21 บาท 
           (4) ไข่ไก่เบอร์ 2 จำหน่ายแผงละ 85 บาท 
           (5) ข้าวสารบรรจุถุงๆละ 5 กก. (ตราอุดม) จำหน่ายถุงละ 90 บาท
         และสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 100 รายการ                                                             
         ผลการดำเนินงาน ประชาชนตั้งใจมารอซื้อสินค้าสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดฯ ณ ภายในงาน  ยอดจำหน่ายทั้งสิ้น 100,401 บาท  ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า  เป็นเงิน 23,586 บาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 132,546