Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์ ร้านอาหารไทยในจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select จำนวน 5 ร้าน
watermark

📌 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์ ร้านอาหารไทยในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select จำนวน 5 ร้าน ได้แก่ 
1. ร้านม่อนลับแล อ.ลับแล
2. ร้านลมเย็น อ.เมืองอุตรดิตถ์
3. ร้านลานโพธิ์ คาเฟ่ อ.ลับแล
4. ร้านตักเงิน &รีสอร์ท อ.เมืองอุตรดิตถ์
5. ร้านส้มตำแม่หญิง อ.ตรอน
📣 กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) เนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจของประเทศ
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดทำโครงการส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพร้านอาหารไทยให้มีคุณภาพและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้มากขึ้นภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai Select ที่มีเอกลักษณ์ด้านอาหารที่ดี มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับสากล เน้นใส่ใจด้านคุณภาพ รสชาติ และการบริการ 
รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์นี้
https://market-up.my.canva.site/e-book-thai-select
ทั้งนี้ ขอเชิญชวน ร้านอาหารไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ 
🍲 สมัครเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจำปี 2567
🍲 เครื่องหมายการันตีคุณภาพร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานและแสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นอาหารไทย
📍 ระยะเวลาเปิดรับสมัคร 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2567 
📨 สมัครด้วยตนเอง👇🏻👇🏻
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdXaT5vrH0.../viewform...
🗓️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ (กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด) โทรศัพท์ ☎️ 055-817742 
📨 FACEBOOK: สนง.พาณิชย์ จ.อุตรดิตถ์ 
#DBD #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #กระทรวงพาณิชย์ #MOCThailand #MOC #ข่าวเศรษฐกิจ #สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตดถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 165,170