Header Image
พาณิชย์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบวัสดุฯ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านอาหารธงฟ้า ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอน้ำปาด และอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
watermark

พาณิชย์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบวัสดุฯ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านอาหารธงฟ้า ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอน้ำปาด และอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 นางพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายนายเอกอาทิตย์ ดรุณรัศมี นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบวัสดุ ป้ายร้านอาหารธงฟ้า ธงราว ผ้ากันเปื้อน กล่องใส่ช้อนส้อม ซึ่งเป็นการสนับสนุนร้านอาหารธงฟ้า และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผู้บริโภคได้รู้จัก สามารถเข้าถึงร้านอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัด เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน ร้านอาหารธงฟ้าเป็นร้านอร่อย คุณภาพดี สะอาด ประหยัดและจำหน่ายอาหารในราคาไม่เกิน จาน/ชามละ 35 บาท พร้อมรับสมัครร้านอาหารธงฟ้าเพิ่มเติม จำนวน 1 ร้าน ได้แก่ ร้านก๋วยเตี๋ยว ต้มยำโบราณแม่น้อย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบัน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 84 ราย สามารถเข้าเยี่ยมชมร้านอาหารธงฟ้า ทั่วประเทศ  ได้ที่เว็ปไซต์ https://thongfahfood.dit.go.th


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 165,128