Header Image
พาณิชย์ฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์
watermark

พาณิชย์ฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. และวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ ณ สถานีรถไฟอุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสารอุตรดิตถ์ สถานที่ท่องเที่ยว และตลาดเทศบาล 3 เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ร้านค้าฯ ฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภครวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านค้าฯ  ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการได้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและค่าบริการไว้ชัดเจนและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 165,152