Header Image
จังหวัดอุตรดิตถ์ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์
watermark

จังหวัดอุตรดิตถ์ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ร่วมกับ นางพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวพัฒน์นรี กมลสุรเชษฐ์ พลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-3 แพร่ ได้ร่วมตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันของสถานีบริการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ บนถนนสายหลักที่เป็นเส้นทางผ่านจังหวัด และเส้นทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้เข้าตรวจสอบ ปตท.องค์การค้าของครุสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ 190 หมู่ที่ 1 ถนนเด่นชัย - พิษณุโลก ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ และอีกจำนวน 14 สถานีในจังหวัดอุตรดิตถ์  ผลการตรวจสอบพบว่า  หัวจ่ายน้ำมันในสถานีบริการถูกต้องตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหากหัวจ่ายน้ำมันมีค่าความคลาดเคลื่อนผิดตามกฎหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีการแก้ไขดัดแปลงหัวจ่ายน้ำมัน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
         ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้บริการของสถานีบริการให้สังเกตก่อนการเติมน้ำมัน  ดังนี้
 1. ป้ายราคาหน้าสถานีและราคาที่หัวจ่ายน้ำมันต้องตรงกัน และชัดเจน
 2. สติกเกอร์แสดงการตรวจสอบของกรมการค้าภายใน ซึ่งในปีนี้เป็นวงกลมสีน้ำเงินมีตราครุฑ
 3. ก่อนเติมตัวเลขที่หัวจ่ายน้ำมันต้องเริ่มต้นเป็น 0 (ศูนย์) ทั้งตัวแสดงปริมาณ(ลิตร)และราคา(บาท)
 4. เมื่อเติมเรียบร้อยแล้วควรตรวจสอบจำนวนลิตรและราคาให้ถูกต้อง
     หากประชาชนมีข้อสงสัยว่าสถานีบริการน้ำมันแห่งใด ใช้หัวจ่ายน้ำมันไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วยกรมการค้าภายใน 1569


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 165,145