Header Image
พาณิชย์ฯ ร่วมตรวจสถานประกอบการ/ร้านค้า จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเล่นฉีดน้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
watermark

พาณิชย์ฯ ร่วมตรวจสถานประกอบการ/ร้านค้า จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเล่นฉีดน้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการตรวจสถานประกอบการ/ร้านค้า จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเล่นฉีดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับ นางพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจสอบสถานประกอบการ/ร้านค้าจำหน่ายสินค้า ประเภทเครื่องเล่นฉีดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์เพื่อดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 4/2550 เรื่องห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็น กระบอกสูบ และใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง     
           ผลการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการ/ร้านค้าจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเล่นฉีดน้ำมีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน และได้แนะนำไม่ให้จำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 165,166