Header Image
“พาณิชย์” จัดกิจกรรมการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
watermark

“พาณิชย์” จัดกิจกรรมการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗  เวลา ๑๒.๐๐ น.  นางพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำอาหารกลางวันและรับประทานอาหารร่วมกันในเวลาพักกลางวัน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือเทศกาลสงกราต์ ประจำปี 2567  โดยได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมกัน สร้างบรรยากาศอันดีภายในองค์กร สร้างแรงจูงใจทํางานอย่างมีประสทธิภาพและประสิทธิผล ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีความสุข สร้างวัฒนธรรมความผูกพัน ความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ทุกคน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 165,166