Header Image
สรุปผลการดำเนินการตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเสนอความคิดเห็นจากประชาชนของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน มกราคม 2567
watermark

สรุปผลการดำเนินการตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเสนอความคิดเห็นจากประชาชนของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน มกราคม 2567.pdf วันที่แผยแพร่ 5/04/2567 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 165,175